Magyar stilisztika E-Book


Magyar stilisztika - Szikszainé Nagy Irma pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2007
ÍRÓ: Szikszainé Nagy Irma
ISBN: 9789633899045
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 4,86

MAGYARÁZAT:

Magyar stilisztika leírása Ez a kötet a magyar stílus általános szabályszerűségeit vagy éppen kirívó jelenségeit igyekszik megismertetni a jelenlegi és a jövendő magyar tanárokkal, valamint a stílus kérdései iránt érdeklődőkkel. Rendszeres ismeretanyagot kíván nyújtani a stíluselméletben, a stílustipológiában úgy, hogy ezzel a stíluselemzést és ezáltal a szöveg mélyebb megértését szolgálja. Ez a funkcionális pragmatikai megalapozottságú stilisztika három nagy egységre tagolódik: stíluselmélet, stílustipológia, művészi stílus. A stíluselmélet fejezetei a szövegtől haladnak a kisebb nyelvi szintek felé, illetve a stilárisjellemzők (stílusárnyalatok, képek, alakzatok) bemutatása külön fejezetekben történik. A stílustipológia a szituációhoz és funkcióhoz kötődő stílustípusok jellemzőit igyekszik feltárni.

...te: 64: A stilisztika tudománya: 74: A stilisztika helye a tudományok rendszerében: 75: A stilisztika viszonya egyes nyelvtudományi ... A nyelvi-stilisztikai eszközök rendszere | Pannon ... ... ... Magyar stilisztika. Szikszainé Nagy Irma. Előjegyezhető Előjegyzem. A Nyelvtudomány kategória toplistája Teljes lista . könyv Tiszta beszéd. Montágh Imre. A magyar nyelv, a magyar beszéd ápolásának klasszikusa, Montágh Imre e kötetben foglalja össze mindazt, amit az élő szó használatáról - a légzéstől egészen a ... A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (a továbbiakban rövidítve: ÉrtSz.) mintegy hatvanezer szócikkben a magyar irodalmi és kö ... A nyelvi-stilisztikai eszközök rendszere | Pannon ... ... ... A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (a továbbiakban rövidítve: ÉrtSz.) mintegy hatvanezer szócikkben a magyar irodalmi és köznyelv szókincsének a törzsállományát öleli fel. A szócikkek az egyes címszavaknak, valamint a velük alkotható szókapcsolatoknak, közkeletű kifejezéseknek, továbbá a leggyakoribb szólásoknak, szóláshasonlatoknak, szójárásoknak és ... Igen sok magyar szó van, melynek kiejtése körülbelül ugyanazt az érzetet támasztja bennem, mint az a jelenség, melyet kifejez. S ezeket a szókat nevezem elsősorban magyarosaknak, mert ezekben már nem csupán az ösztövér fogalom (logosz!) van meg, hanem már meg-megrezdül a sajátos magyar psziché is. A magyar stílus mintái és törvényei, Bp. 1914.), amely méltán vált alapjává a későbbi stilisztikai tankönyveknek, s amelynek eredményeit az új, modern szempontokat képviselő stilisztika sem nélkülözheti. A MAGYAR STILISZTIKA RÖVID TÖRTÉNETE 64 6 Tartalom 5.1. A magyar stilisztika kezdetei 64 5.2. A magyar stilust_::mány alapjainak a lerakása 65 5.3. A modern .-:en-vett stilisztika kezdetei 66 5.4. A s-. meghatározó tendenciák 67 ... 1. Stílusalakzatok és a képszerűség stíluseszközei. Mind a köznyelvben, mind az irodalmi alkotásokban a szemléletesség és a hatásosság gyakori eszköze a képszerűség, a képi ábrázolás. A magyar stilisztika új irányainak kialakulását és a kérdések új módon való megközelítését jelentős mértékben segítették külső tényezők: a tudományos környezet változása, vagyis a szaktudományban és a tudományelméletben bekövetkezett fordulat is. 3.1. magyar szakirodalomban ezt legjobban Cs. Gyímesi Éva tárgyalja). Az alsó szint az általános iskola kezdeteitől fogva az oktatás tárgya, stilisztika címén is csak ezt tanítja szinte minden munka, amely a felsőbb oktatási szakaszok igényét szolgálja. A középső szint a magyar szakirodalomból újabban kimaradt. A Google ingyenes szolgáltatása azonnal lefordítja a szavakat, kifejezéseket és weboldalakat a magyar és 100 további nyelv kombinációjában. Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki elsőként iskolát teremtett a stilisztikát illetően, összeállította a szintén első stilisztikatörténeti áttekintést: Stilisztikatörténetünk korszakbeosztásának a bemutatása után szó esik ebben a kötetben csaknem mindenkiről, aki valamilyen módon építette a magyar stilisztika útját ... Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 320-355. 1987. Magyar stilisztika (tervezet új egyetemi tankönyv kidolgozására). MNy. LXXXII. 3. 284-297. 1999. A stilisztika helye a szöveget vizsgáló diszciplínák között. In: Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László (szerk.): stilisz...