Költészet és szakralitás E-Book


Költészet és szakralitás - Spannraft Marcellina pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2016
ÍRÓ: Spannraft Marcellina
ISBN: 9789634140863
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,84

MAGYARÁZAT:

Költészet és szakralitás leírása Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával, mozgósításával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni. Hatalmas líratörténeti ismeretanyag birtokában, elsősorban klasszikus és huszadik századi költőink életművében való ihletett elmélyedés eredményeként világít rá olyan – sokszor meglepő újszerűséggel, sőt revelációszerűen felmutatott – gondolati, hangulati, metafizikai sajátosságokra, amelyek valóban csak az ilyenfajta tudományközi, interdiszciplináris vizsgálódás számára nyílnak meg és válnak beszédessé. Dr. Bertha Zoltán Az imponálóan gazdag, sokrétű szakirodalmat feldolgozó, kitűnő tanulmánygyűjtemény a költői nyelv elemzésével foglalkozik − elsősorban a kognitív szemantika elméleti keretében. A szerző azt a − minden természetes nyelvre sajátosan jellemző − nyelvi világképet, világmodellt kutatja a magyar és a japán költészet kiválasztott példáiban, amely felfejthető, kibontható a nyelvek, illetve a költői nyelvek jelentésszerkezeteiből, s amely a mitopoétikus világmodellel is rokonítható. Vallja, hogy − az álmokhoz, mítoszokhoz, népmesékhez, archaikus imákhoz hasonlóan − a szépirodalmi nyelv is őrzője lehet azoknak az ősi léttapasztalatoknak, sajátos kognitív mintázatoknak, melyek átszövik a különböző kultúrákat, s lenyomataik tetten érhetők a nyelvi struktúrákban, a szavak jelentésszerkezeteiben. Dr. Horváth Katalin

...ssze.A trubadúrok szerint nem a születés, hanem a szerelem által válik valaki értékessé, az tesz erényessé, és ezáltal Isten előtt tetszővé ... Költészet és szakralitás ... . Költészet és szakralitás 1.0 rendező rendező (magyar dokumentumfilm, 41 perc, 2002) ... Költészet és szakralitás: 2001: A magyar kereszténység ezer éve: 1999: Ecsegi betlehemes Legyek én az áldozat: 1998: Egy polgár portréja Legyek én az ádozat: 1997: Ha igazság, harmatozzék: 1996: Pillanatfelvétel: 1995: Calvario Hungaro: 100 éve született Ordas Lajos püspök A hídépít ... A költészet napját 1964 óta minden évben József Attila (1905-1937) születésnapján, április 11-én ünneplik. Ezen a napon a Cultura is a kö ... Költészet És Szakralitás ... ... A költészet napját 1964 óta minden évben József Attila (1905-1937) születésnapján, április 11-én ünneplik. Ezen a napon a Cultura is a költeményekről és a költőkről szól. Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 19-én szentmisét mutattak be a médiában dolgozókért a budapesti Egyetemi templomban. Ezt követően adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke a sajtóösztöndíjat. A reformáció dalai A regélő Retyezát Kossuth tér 1956 Szerbek Pesten és Budán: 2002...Aki az eke szarvára teszi a kezét... Benkó Dixieland Band Egyszer volt az Uránia... Fotóhónap 2002 Hang ember hang Költészet és szakralitás: 2000: Délibábos Hortobágyon Rönktől a koncertteremig: 1999: Legyek én az áldozat: 1998: Egy ... Pedig korábban parázs viták is kialakultak a „katolikus" költők és költészetük körül, és fontos tanulmányok is születtek. 1933-ban a Nyugatban Illyés Gyula Katolikus költészet címen publikált állásfoglalást, amelynek nyomán a kirobbant vitában Babits is megszólalt. 1935-ben, a Vigilia 2. számában Sík Sándor A ......