Kurt Cobain - Naplók E-Book


Kurt Cobain - Naplók - Kurt Cobain pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2015
ÍRÓ: Kurt Cobain
ISBN: 9789638453754
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,98

MAGYARÁZAT:

Kurt Cobain - Naplók leírása A gi­tár­szó­ló­kon él­vez­ke­dő, nyá­las me­tál­ból ő csinált megint fel­for­ga­tó, bom­lasz­tó, szü­lő­riasz­tó rock­ze­nét, a „mi­nél sza­rab­bul szól, an­nál jobb” punk­ból vad, de me­lo­di­kus MTV-slá­ge­re­ket. Azt hit­te, ki­megy a di­vat­ból a rassziz­mus, a szexiz­mus, a bun­kó­ság, de csak Jon Bon Jo­vi ment ki a di­vat­ból, ő is csak egy idő­re. Per­sze széte­sett, mint min­den­ki, aki túl tehet­sé­ges, túl kor­sza­kos, túl ér­zé­keny, túl tu­da­tos, túl za­vart, túl so­kat lö­vi ma­gát, túlsá­go­san hisz abban, hogy a rend­szer be­lül­ről szét­ro­haszt­ha­tó. Ön­gyil­kos lett, az öz­vegy ar­ra kér­te a ra­jon­gó­kat, kó­rus­ban kiált­sák a bú­csúz­ta­tón: „Segg­fej! Segg­fej!” Kurt Co­ba­in nap­lói za­var­ba­ ej­tő­ek, meg­rázóak, meg­vi­lá­gí­tó ere­jűek, he­lyen­ként mu­lat­sá­go­sak, más­hol szív­szo­rí­tóak, az elkép­zel­he­tő leg­kö­ze­lebb en­ged­nek a múlt szá­zad pop­kul­tú­rá­já­nak utol­só meg­ha­tá­ro­zó alak­já­hoz. Túl a szto­ri­kon, túl a ször­nyül­ködé­sen.

...ere és első számú szövegírója volt, hanem mert ő volt a Nirvana „spirituális középpontja" is ... Könyv Letöltés • Kurt Cobain - Naplók (Kurt Cobain) ... . Kurt Cobain: Naplók 92% Mondhatnám, hogy elfogult vagyok vele kapcsolatban, de nem (csak) ezért kapja meg tőlem az öt csillagot. Most végre én is azon pofátlan emberek közé tartozom akiknek volt képük elolvasni a naplóját. Kurt Cobain naplók közprédán - A Nirvana sztárjának heroinizmusról, zenéről, szerelemről és depresszióról írt jegyzetei - akarata ellenére ugyan - de hamarosan könyv formában olvashatóak. Az özvegy 4 millió dollárral vigasztalódik. Kurt Cobain - Naplók (Kurt Cobain) Tartalom: A gitárs ... Kurt Cobain: Naplók (idézetek) ... . Az özvegy 4 millió dollárral vigasztalódik. Kurt Cobain - Naplók (Kurt Cobain) Tartalom: A gitárszólókon élvezkedő, nyálas métáiból ő csinált megint felforgató, bomlasztó, szülőriasztó rockzenét, a "minél szarabbul szól, annál jobb" punkba vad, de melodikus MTV-slágereket. A Nirvána gitárosának és frontemberének kézzel írott naplója angol és magyar nyelven. A könyv a tragikus sorsú Kurt Cobain spirálfüzetben vezetett naplóiból tartalmaz kivonatokat: leveleket, amelyeket sokszor nem is küldött el (még Courtney Love-nak sem), dalszövegeket, gondolatokat, rajzokat és firkákat. Kurt Cobain naplói zavarbaejtõek, megrázóak, megvilágító ... Kurt Cobain: Naplók (18 idézet) Tericum Kiadó. A Nirvana gitárosának és...