A nemesség E-Book


A nemesség - Kempelen Béla pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2012
ÍRÓ: Kempelen Béla
ISBN: 9789638940988
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,53

MAGYARÁZAT:

A nemesség leírása "(...) Ennek a könyvnek megírásánál, mely mindazon tudnivalókat felöleli, melyekre nemesi ügyekben valakinek csak szüksége lehet, két szempont lebegett szemeim előtt: röviden vázolni a nemesség multját, történetének fontosabb eseményeit s kiváltságos köz- és magánjogi helyzetét; a másik: felvilágosítással szolgálni minden előforduló nemesi kérdésben. Az igaz hazafi talán mindkét részében meg fogja találni benne mindazt, mit e két szempontra való tekintettel csak kereshet benne: a nemesség dicső, fényes történeti multjában nem tetszelegni, hanem belőle példát és erőt fog meríteni a haza iránti kötelessége teljesítésére és megbízható útbaigazítást talál majd mindazon kérdésekben, melyek a nemesség régi fényének a változott körülmények daczára is annyira-mennyire megőrzésére vonatkoznak. E két szempont nemhogy nem ellentétes egymással, de sőt szorosan egymásba kapcsolódik. Annak az intézménynek, mely ezer éven át becsülettel megállta a helyét, kétségtelenül joga van az élethez a második ezerévben is. E joggal szemben azonban a kötelességek állanak s e kötelességek teljesítése vagy elhanyagolása adja meg az intézmény további fennállásának feltételeit. Könyvem megfelelt magam elé tűzött czéljának, ha mindazokat, kik hozzáfordulnak, útbaigazítással látta el és legalább egy pillanatra gondolkodóba ejtette az olvasót a nemesség multja és jövője felől; szerénytelenség nélkül többre nem vállalkozhattam, ennél kevesebbet adni pedig nem akartam." (a Szerző)

...rtját alkotta és a fő politikai és gazdasági hatalmat birtokolta ... Az újkor (1492-1914) | Sulinet Tudásbázis ... . Ma már inkább csak jelképes társadalmi jelentőségű öröklődő rang egyes európai országokban. A nemesség mégsem követte a felhívást, mert attól tartott, hogy Napóleon nem tartja be a szavát, nem lesz tekintettel a régi alkotmányra, és jobban aláveti az országot, mint Ferenc. Ráadásul a nemesek számára már azok a jobbágyfelszabadító reformok is ijesztőek voltak, amelyekre a lengyeleknél sor került. A magyar nemesség története /Harmat Árpád Péter/ A magyar nem ... A magyar nemesség története | tortenelemcikkek.hu ... . A magyar nemesség története /Harmat Árpád Péter/ A magyar nemesség miként Európában mindenhol a nobilitas, feudális előjogokkal, születési és származási alapú kiváltságokkal, és többnyire földterületekkel rendelkező uralkodó társadalmi osztály volt.Tagjait évszázadokig magával a magyar néppel azonosították, akik az ország vezetésére hivatottak. A francia nemesség. Franciaország 17. századi útja éppen ellentétes volt Angliáéval. Míg Angliában a parlament és az uralkodó harca a parlament győzelmével és a parlamentáris monarchiával végződött, addig Franciaországban az abszolutizmus kerekedett a rendi mozgalmak fölé. XIV. Lajos idejében (tényleges uralma: 1661-1715) a királyi hatalommal szemben már egyetlen ... A Budához kötődő udvari nemesség tagjai pedig egyre sűrűbben kapták meg az úgynevezett szabadispánságot. Ez a később pallosjognak nevezett kiváltság feljogosította őket arra, hogy a kézre került bűnösöket - a megyei t...