Egyházi középréteg a késő középkori Váradon E-Book


Egyházi középréteg a késő középkori Váradon - Kristóf Ilona pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2014
ÍRÓ: Kristóf Ilona
ISBN: 9789638948243
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,72

MAGYARÁZAT:

Egyházi középréteg a késő középkori Váradon leírása Várad, Szent László városa a középkori Magyar Királyság fontos kultuszközpontja, az egyik leggazdagabb püspöki székhely volt. A váradi kanonoki testület részletes bemutatása a Mohács előtti időszakban illeszkedik az egyházi társadalmat vizsgáló, az elmúlt évtizedekben új lendületet kapó kutatások sorába. A szerző prozopográfiai adatgyűjtésen alapuló komplex elemzés során mutatja be a káptalan személyi összetételét, a javadalomszerzés módozatait, a kanonokok egyetemi tanulmányait, a javadalomhalmozást és a káptalanból történő továbblépés lehetőségeit. A szempontok egybevetésével, komplex vizsgálatával a különböző javadalomszintek által meghatározott karriertípusokat vázol fel konkrét életpályákkal illusztrálva. A kanonokok feladatai, kötelességei, karrierlehetőségei mellett a humanizmus váradi megjelenésével is foglalkozik. A munka egészében központi szerepet játszik Zrednai Vitéz János püspök. Személye, politikai pályafutása, mecénási tevékenysége, humanista udvara, az 1460-1470-es évektől átalakuló káptalan és a 16. század elejének váradi humanistái körüli kérdésekben a szerző arra törekedett, hogy az irodalomtörténeti kutatásokat az okleveles adatokkal összevetve árnyalja a korábban kialakult képet.

...z EBESZ között. Iszlám és nemzetépítés a volt Szovjetunió szunnita iszlám többségű régióiban (ism ... PDF Recenziók 119 - University of Miskolc ... .: Udvarvölgyi Zsolt) A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai (ism.: A késő középkori mezővárosok és falvak által kiadott okleveleket mestere, Kubinyi András nyomdokain kezdte kutatni. A Kubinyi-féle ún. centralitási pontrendszert a korabeli országterület egészére alkalmazva elvégezte a saját kiadvánnyal rendelkező, összesen 294 helyiség település-hierarchiai besorolását, közölve e ... 15.40 Kristóf Ilona: Egyházi Középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) című kötete - bem ... Kristóf Ilona - Egyházi középréteg a késő középkori Váradon ... ... 15.40 Kristóf Ilona: Egyházi Középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) című kötete - bemutatja: FEDELES T AMÁS a PTE Egyháztörténeti Kutatóközpontjának vezetője 16.00 Barabás Gábor: A pápaság és Magyarország a 13. század első felében. Könyv ára: 2660 Ft, Királyi egyházak a középkori Magyarországon - Kiss Gergely, A 14. század végétől több tételes felsorolás is készült azokról az egyházakról, amelyek nem a helyi püspök, hanem az esztergomi érsek, illetőleg közvetlenül az Apostoli Szék jo Kristóf Ilona: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) Pécs, 2014. Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben 1300-1800. Pécs, 2015. P. Müller Péter: A szín/tér meghódítása. Színházi tanulmányok Könyv: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) (Kristóf Ilona) online Letöltés ingyenes [ePub/Pdf] május 17, 2020 Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) 2009-04-29: Lajos Veronika: Keményfi Róbert: 2011-03-31 13:00:00: Modernizációs stratégiák és hagyományos kötődések. A társadalmi átmenet szimbolikus határhelyzetei egy moldvai csángó közösségben - egy lujzikalagori asszony példája: 2011-04-27: Lichtnecket ... Magyarország egyházi középrétegéről. Ez a munka megkívánná a szomszéd or-szágok egyháztörténészeivel való együttműködést. Hozzátehetjük: Fedeles Tamás könyvének megjelenése óta a káptalanok kutatása tovább folyik. 2014-ben jelent meg Kristóf Ilona könyve, mely az Egyházi középréteg a késő középkori Váradon középkori analógiákhoz, más káptalanok történeti monográfiáihoz és az újabb, egyházi középréteg vizsgálatokhoz, illetve a veszprémi káptalan 17-18. századi statútumaihoz kell fordulni. Ezzel párhuzamosan szükséges volt a káptalani tagok névsorának összeállítása is, Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k. -1530 k.). Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 978-963-894-826-7 A Történelemtudományi Intézet októberi hírei. Utolsó módosítás: 2015. április 30. A Történelemtudományi Intézet oktatói és doktorandusz hallgatói októberben is számos helyen képviselték az Eszterházy Károly Főiskolát....